Akční cena!

Aktuálně nejsou žádné slevy

AKCE

Doprava semen zdarma

Platí na nákup nad 799 Kč
V košíku uplatníte kupón

semenagratis

Pro ostatní zboží platí doprava zdarma nad 2999 Kč

Osivo s dopravou gratis

Mospilan ochranná lhůta před škůdci

Zvěřejněno 2013-09-11

  • Mospilan ochranná lhůta před škůdci

Mospilan je systémově účinným insekticidem dodávaným ve formě ve vodě rozpustného prášku. Přípravek Mospilan byl vyvinut k hubení širokého spektra živočišných škůdců na rostlinách. Díky účinné látce acetamiprimid, která je v přípravku Mospilan obsažena v 20% koncentraci, spolehlivě likviduje mandelinky bramborové, mšice, vlnatky krvavé, obaleče jablečného, molice a další savý a žravý hmyz. Acetamiprid je systémově vysoce účinným insekticidem, který na škůdce působí jako neurotoxikant. Už ve velmi nízkých dávkách působí jako kontaktní a žaludeční jed pro škůdce. Přípravek Mospilan se vyznačuje rychlým počátečním působením a dlouhým reziduálním vyrovnaným účinkem proti všem vývojovým stádiím škůdců. Škůdci, na jejichž likvidaci se systémový insekticid Mospilan nejčastěji používá, jsou spolu s doporučeným dávkováním a ochrannou lhůtou uvedeni v následující tabulce. Ochranná lhůta je doba, kterou je nutné dodržet mezi posledním ošetřením a sklizní. 

 

 

 

 

Hlavní použití přípravku Mospilan, dávkování a doporučená ochranná lhůta


rostlinaškůdcedávkováníOLaplikace
brambormandelinka bramborová0,6g na 4-6 l vody7dnímax. 1x za sezónu
jádrovinyvlnatka, mšice1,3 g na 10 l vody28 dnímax. 1x za sezónu
jabloň obaleč jablečný2,5 g na 10 l vody14 dnímax. 1x za sezónu
okrasné rostlinymolice, mšice4g na 10 l vody3 dnymax. 1x za sezónu
okurka, rajče, paprika* mšice2 g na 10 l vody3 dnymax. 2x za sezónu

* pro rostliny pěstované ve skleníku

 

 

 

 

Pro dosažení maximální účinnosti je důležité provést postřik ve správnou dobu. U brambor je termín aplikace velmi flexibilní, lze ho provést mezi I. až III. larválním instarem. Absolutní biologická účinnost přípravku je pak zaručena po dobu 3 týdnů po provedení postřiku. Až 6 týdnů po aplikaci přetrvává celková biologická účinnost přípravku Mospilan. Při hubení obaleče jablečného na jabloních je termín aplikace závislý na signalizaci. Doporučené množství namíchaného postřiku je 10 l na 100 m2 plochy.

 

 

 

 


mandelinka bramborová

 

 

 

 

Menšinové použití přípravku Mospilan

Přípravek Mospilan je možné použít i na hubení štítenky zhoubné na peckovinách. Postřik je nutné provést v době hromadného rozlézání nymf, maximálně však 1x za sezónu. Povolená je likvidace zobonosky na třešních, višních a slivoních pomocí systémového insekticidu Mospilan. Aplikace se provádí podle signalizace, nejzazším termínem je počátek růstu plůdku. Aplikaci je možné opakovat 2x za sezónu. Na třešních a višních škodí i květopas peckový a vrtule třešňová s nimiž si přípravek Mospilan dokáže také hravě poradit. Hubení se provádí podle signalizace, maximálně 1x za sezónu. Doporučené dávkování na peckoviny je 2,5 g na 3 - 10 l vody. Toto množství namíchaného postřiku by mělo vystačit na cca 100 m2 plochy. Ochranná lhůta u peckovin byla stanovena na 14 dní.

 Příprava postřiku z přípravku Mospilan 20 SP

Před aplikací je nutné si přípravek Mospilan připravit do formy roztoku. Odměřené množství přípravku Mospilan se rozmíchá v menším množství vody. Vzniklá tekutina se následně nalije do postřikovače naplněného cca do poloviny vodou. Po zamíchání se postřikovač doplní vodou do stanoveného objemu. Při postřiku brambor lze přípravek Mospilan bez problémů smíchat i s fungicidy proti plísni bramborové. Dosud nebyla zjištěna jakákoli druhová či odrůdová citlivost na přípravek Mospilan, před ošetřením se však doporučuje ověřit citlivost na několika málo jedincích dané odrůdy rostlin. Pro aplikaci na okrasné rostliny lze využít předem namíchaného roztoku dodávaného v lahvičce s mechanickým rozprašovačem - přípravek Mospilan 500 ml. 

 

 

 

mospilan 20

 

Při aplikaci dodržujte bezpečnostní opatření

Postřik by se měl provádět za absolutního bezvětří, aby nedošlo k ohrožení dalších osob. V případě silnějšího větru je nutné provádět postřik ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Přípravek Mospilan 20 je možné využívat i pro aplikaci v uzavřených prostorech (skleníky). Po skončení práce je nutné co nejrychleji opustit uzavřené prostory. S přípravkem Mospilan by se nemělo pracovat déle než 30 minut během 1 dne. Delší doba už může představovat zdravotní riziko. Při manipulaci s přípravkem Mospilan 20 i při aplikaci je doporučeno nosit gumové nebo plastové rukavice a ochranný pracovní oděv či nepromokavý plášť s kapucí. Nohy chraňte pracovní obuví nebo holínkami. V průběhu práce až do odložení obranného oděvu a důkladného umytí rukou mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit.  Z důvodu bezpečnosti je vhodné pracovní oděv před dalším použitím vyprat.

 

 

 

 

 

 

 

 

První pomoc při zasažení přípravkem Mospilan 20

Při náhodném požití je nutné vypláchnout ústa vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Při požití přípravku Mospilan není vhodné vyvolávat zvracení! Při zasažení očí je důkladně vyplachujte tekoucí vodou, pokud se objeví příznaky podráždění, zarudnutí či pálení, vyhledejte lékařskou pomoc. Zasažená kůže se omyje mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání se aerosolu je důležité co nejrychleji přejít na čerstvý vzduch a zachovat tělesný i duševní klid. V případě přetrvávajících potíží je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc. Pro zrychlení záchrany ukažte lékaři příbalový leták nebo obal od přípravku Mospilan. 

 

 

 

Jak přípravek Mospilan bezpečně skladovat?

Systémový insekticid Mospilan je nutné skladovat v originálních a neporušených obalech. Důležité je uchovávat prostředek Mospilan na suchém, dobře větraném místě odděleném od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv. Vhodná teplota pro skladování je v rozmezí +5 °C až + 30 °C. Uskladněný přípravek chraňte pře přímým slunečním svitem. Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

 

 

 

 

 

mospilan 20

 

 

Jak bezpečně zlikvidovat zbytky a obaly od přípravku Mospilan?

Obaly od přípravku Mospilan je zakázáno znovu používat. Použité obaly je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad, nejlépe uložením obalů na místa k tomu určeným. Zbytky aplikační kapaliny se nesmí dostat do styku s vodou, protože by ji mohly kontaminovat a vyvolat tím dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Přípravek je totiž pro vodní organismy škodlivý. Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody je proto nutné zředit v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkat na předtím ošetřovanou plochu. 

 

 

 

 

 

 


Před aplikací si vždy důkladně přečtěte příbalovou informaci a dbejte pokynů v ní uvedených!!!

 

 


 

od semínka po sekačku
Sleduj na Facebooku, Twitteru, Google Plus

Tip: Diskutuj s ostatními ve fóru o pěstování

Komentáře

Článek prozatím nikdo neokomentoval

Vylepši článek svým komentářem

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík Objednávka

Hledej v článcích