Akční cena!

Aktuálně nejsou žádné slevy

AKCE

Doprava semen zdarma

Platí na nákup nad 799 Kč
V košíku uplatníte kupón

semenagratis

Pro ostatní zboží platí doprava zdarma nad 2999 Kč

Osivo s dopravou gratis

Kuprikol proti houbovým chorobám

Zvěřejněno 2013-09-11

  • Kuprikol proti houbovým chorobám

Kuprikol je postřikovým fungicidem dodávaným ve formě smáčitelného prášku. Kuprikol je určen k ochraně rostlin před houbovými a bakteriálními chorobami. Účinnou látkou tohoto fungicidu je oxychlorid měďnatý (CuCl2 . 3 Cu(OH)2). Kuprikol je prostředkem pro ochranu rostlin ze skupiny fungicidů, což jsou pesticidy používané pro hubení hub (původců houbových chorob), které napadají rostliny. Hlavním úkolem fungicidů je usmrcení zárodků hub. Některé fungicidy jsou klasifikovány jako škodlivé pro zdraví i pro životní prostředí. I přesto je používaní fungicidů velmi populární a občas jedinou možností jak účinně bojovat s houbovými chorobami rostlin.

 

 

 

 

 

 

 

Fungicidní přípravek Kuprikol je použitelný na celou řadu houbových chorob. Nejčastěji se Kuprikolem ošetřují brambory, cibule, rajčata, okurky, ovocné i jehličnaté stromy. Konkrétní využití u nejčastěji pěstovaných plodin je shrnuto v následující tabulce, společně s doporučeným dávkováním a ochrannou lhůtou. 

 

 

 

Použití přípravku Kuprikol, dávkování a ochranná lhůta

 


PlodinaChorobaDávkování na 5 l vodyOchranná lhůtaAplikace
bramboryplíseň bramborová40 - 50 g7podle signalizace
cibuleplíseň cibulová35 - 40 g7od června dle potřeby co 10 - 14 dní
celerseptorióza celeru35 - 40 g7podle potřeby opakovat co 7 - 14 dní
okurkyplíseň okurková12,5 - 25 g3prevent. od konce června, co 4 - 7 dní
rajčatačerň rajčatová17,5 - 20 g7od července, dle potřeby co 7 - 10 dní
zeleninaplíseň okurková12,5 - 25 god konce června, co 4 - 7 dní
jahodyskvrnitost listu

35 - 40 g

 

po skliznipodle potřeby co 10 - 14 dní
broskvekadeřavost30 gtěsně před vyrašením, po odkvětu*až do zaměkání co 7 - 14 dní
jabloněbakter. spála jabloní2,5 - 5 gzačátek a konec kvetení + počátek růstu plodů
buk plíseň buková0,4 - 0,6 % -při výskytu co 10 - 14 dní
modřínmerie modřínová0,4 - 0,6 % -při výskytu co 10 - 14 dní

 *u aplikace na broskvoně  a další ovocné stromy čtěte pozorně příbalovou informaci, abyste postřik provedli ve správný čas

 

 

 

 

 

kuprikol 50 

Příprava postřiku z přípravku Kuprikol 50

Jelikož se přípravek Kuprikol 50 dodává ve formě smáčitelného prášku je nutné ho před aplikací připravit do formy aplikační kapaliny. Nejdříve se odvážené množství přípravku rozmíchá v menším množství vody na řídkou kaši, která se vlije do schváleného typu postřikovače naplněného do poloviny vodou. Kaše se ve vodě rozmíchá a nádrž postřikovače se doplní vodou do předepsaného objemu. Vždy je nutné si připravit pouze takové množství aplikační kapaliny, které bude jednorázově spotřebováno! Důležité je při aplikaci přípravku roztok obsahující přípravek Kuprikol neustále promíchávat. Pro míchání aplikační kapaliny ani pro aplikaci nesmí být použity železné nádoby ani nádoby z bílého plechu.

 

 

 

 

 

 

 

 

kuprikol 250

Dbejte na bezpečnost

Přípravek Kuprikol 250 může být při nesprávném použití zdraví nebezpečný, proto je nutné při práci s ním používat schválené ochranné pomůcky. Doporučuje se použití protichemického ochranného oděvu, uzavřených brýlí nebo obličejového štítu, ústenky, gumových rukavic a gumových bot.  Při práci s přípravkem Kuprikol se nesmí jíst, pít ani kouřit. Po skončení práce je nutné důkladné omytí mýdlem a teplou vodou. Chemický postřik provádějte pouze za bezvětří, aby nebyly kontaminovány okolní porosty, zejména rostliny citlivé na měď.

 

 

 

První pomoc

V případě požití přípravku Kuprikol je nutné vyvolat zvracení, vypít minimálně 0,5 litrů vlažné vody s rozpuštěnými 10 tabletami medicinálního uhlí. Pokud se již projevuje otrava a postižený je v bezvědomí, nesmí se vyvolávat zvracení. Při stavech ohrožujících život se musí provést obecné kroky první pomoci a co nejrychleji zajistit lékařské ošetření.  Po nadýchání se zplodin je nutné přesunout postiženého na čerstvý vzduch, v těžších případech je nutné co nejdříve zajistil lékařskou pomoc. Při vniknutí přípravku Kuprikol do očí se první pomoc provede důkladným vyplachováním zasaženého oka proudem tekoucí vody minimálně po 10 minut, vhodné je zajistit lékařské ošetření. Potřísněná pokožka se omyje velkým množstvím vody a pokud nedošlo k povrchovému poškození, je možné použít i mýdlo. V těžších případech poleptání je nutné lékařské ošetření. 

 

 

 

 

 

 

rajče napadené houbovou chorobou

 

 

 

 

Buďte ohleduplní k přírodě

Přípravek Kuprikol je jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy, proto se nesmí dostat do vody! Připravené množství postřiku se proto snažte spotřebovat celé. Případný zbytek postřikové kapaliny nebo oplachové vody se zředí v poměru 1:5 a vystříkají se na ošetřovanou plochu. Postřikovač se bezpečně vypláchne 3% roztokem sody smíchané s vodou nebo vodou s přídavkem běžného saponátu. Prázdné obaly by se měly po důkladném vypláchnutí (podle předchozích pokynů) předat k recyklaci do sběru. Zbytky aplikační kapaliny ani výplachovou tekutinu nikdy nevylévejte do kanalizace ani na místa, kde by mohly kontaminovat vodní zdroje!

 


 

 

Před aplikací si vždy důkladně přečtěte příbalovou informaci a dbejte pokynů v ní uvedených!!!


 

 

od semínka po sekačku
Sleduj na Facebooku, Twitteru, Google Plus

Tip: Diskutuj s ostatními ve fóru o pěstování

Komentáře

Článek prozatím nikdo neokomentoval

Vylepši článek svým komentářem

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík Objednávka

Hledej v článcích